+40 743 496 018 office@aradcda.ro

Miercuri, 4 decembrie, la Hotel Central, Nicoale Groşan, preşedintele proaspăt înfiinţatei asociaţii „Centrul de dezvoltare Arad”, a organizat o conferinţă de presă în care şi-a motivat intenţiile, argumentând că, odată cu trecerea într-o nouă etapă a dezvoltării regionale, simultan cu apariţia noului program „Europa 2000 – Oraşe, firme, Inovare” al Uniunii Europene, Aradul, ca oraş şi regiune are nevoie de o repoziţionare investiţională, precum şi de creştere economică prin investiţii verzi, tehnologii noi, inteligente şi inovatoare.

S-a precizat că Centrul de dezvoltare Arad, prin expertiza membrilor săi, poate asigura atât autorităţii locale şi regionale, cât şi Asociaţiilor şl Fundaţiilor asistenţă prin studii, cercetări, consiliere şi parteneriate dar şi atragere eficientă a resurselor nerambursabile a UE.

Asociaţia îşi propune susţinerea dezvoltării Aradului şi a regiunii prin organizarea de activităţi de promovare, consultanţă şi educaţie, servicii şi evenimente, accesare şi implementare de finanţări nerambursabile, în cooperare locală, regională sau teritorial europeană.

Interesantă este şi ideea aşa numitei „Silver Economy”, adică valorificarea resursei umane, a experienţei, valorii şi expertizei acumulate de-a lungul anilor de presoane vârstnice şi care au ocupat diferite poziţii de decizie în instituţii şi firme.

Asociaţia CDA, prin membrii ei fondatori, dispune de o bogată şi importantă expertiză, acumulată în decursul a peste 22 de ani de activitate, ceea ce-i maximizează şansele ca intenţiile declarate astăzi chiar să devină realitate.

Vasile Zărăndan

sursa: http://arq.ro/o-noua-asociatie-centrul-de-dezvoltare-arad


Miercuri, 4 decembrie, la Hotel Central, Nicoale Groşan, preşedintele proaspăt înfiinţatei asociaţii „Centrul de dezvoltare Arad”, a organizat o conferinţă de presă în care şi-a motivat intenţiile, argumentând că, odată cu trecerea într-o nouă etapă a dezvoltării regionale, simultan cu apariţia noului program „Europa 2000 – Oraşe, firme, Inovare” al Uniunii Europene, Aradul, ca oraş şi regiune are nevoie de o repoziţionare investiţională, precum şi de creştere economică prin investiţii verzi, tehnologii noi, inteligente şi inovatoare.

S-a precizat că Centrul de dezvoltare Arad, prin expertiza membrilor săi, poate asigura atât autorităţii locale şi regionale, cât şi Asociaţiilor şl Fundaţiilor asistenţă prin studii, cercetări, consiliere şi parteneriate dar şi atragere eficientă a resurselor nerambursabile a UE.

Asociaţia îşi propune susţinerea dezvoltării Aradului şi a regiunii prin organizarea de activităţi de promovare, consultanţă şi educaţie, servicii şi evenimente, accesare şi implementare de finanţări nerambursabile, în cooperare locală, regională sau teritorial europeană.

Interesantă este şi ideea aşa numitei „Silver Economy”, adică valorificarea resursei umane, a experienţei, valorii şi expertizei acumulate de-a lungul anilor de presoane vârstnice şi care au ocupat diferite poziţii de decizie în instituţii şi firme.

Asociaţia CDA, prin membrii ei fondatori, dispune de o bogată şi importantă expertiză, acumulată în decursul a peste 22 de ani de activitate, ceea ce-i maximizează şansele ca intenţiile declarate astăzi chiar să devină realitate.

Vasile Zărăndan

sursa: http://arq.ro/o-noua-asociatie-centrul-de-dezvoltare-arad