+40 743 496 018 office@aradcda.ro

Portofoliu

 

Experienţa CENTRULUI DE DEZVOLTARE ARAD
Asociaţia CDA, prin membrii săi fondatori dispune de o bogată şi importantă expertiză acumulată de alungul a peste 22 de ani.
Prezenţă în Comisii mixte România- Bavaria, România-Ungaria, membrie in asociaţia TII Luxemburg (Transfer Tehnolgic), CENTREX (târguri/ expoziţii) EEN-Enterprise Europe Network ( asistenţă acordată IMM urilor),CORDIS ( cercetare/dezvoltare), EACI (Agenţia C.E. pentru Inovare şi competitivitate)
Programe de finanţare nerambursabile, accesate prin Proiecte ca şi lider sau partener , ale Comisiei Europene, Guvernului Romaniei – ANCS, cum ar fi:
Programul Cadru 7 – FP 7, CIP – Competitivitate si Inovare, Leonardo da Vinci, cooperare sud-est europeană South East Europe Programme, cooperare teritorial europeană – România / Ungaria – CBC HU/RO, Jean Monnet, fonduri structurale POS DRU.

Din 1995 şi până în prezent au fost implementate mai mult de 25 de Proiecte, în valoare de peste15 milioane de Euro, două dintre acestea fiind de infrastructură mare – pavilioanele de la Expo Arad.