Proiecte finalizate

29.01.2015

RO-Boost SMEs

Boosting Smart and Inovation-Driven Growth for Romanian SMEs. Proiectul urmareste îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM-uri, facilitarea accesului IMM-urilor pe piaţa europeană şi internaţională, promovarea inovării și a spiritului antreprenorial.