+40 743 496 018 office@aradcda.ro

Servicii

 

Asociaţia CENTRUL DE DEZVOLTARE ARAD este pregătită să sprijine comunitatea cu servicii de promovare, consultanţă, educaţie, servicii si evenimente, accesare si implementare de proiecte cu finanţare nerambursabilă, susţinerea parteneriatului public privat PPP, susţinerea conceptului de intreprindere socială, transfer tehnologic şi legătura cu piaţa, formare profesională, reconversie şi reorientare.

Asociaţia este un partener activ în evaluarea, elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locale și regionale, transfer de know how către mediul economic, parteneriate în proiecte sustenabile ce pun accentul pe exploatarea resurselor regenerabile, responsabilitatea socială și dezvoltarea unui mediu cultural atractiv.