Asociația Centrul de Dezvoltare Arad identifică și promovează interesul public, construiește parteneriate, informăm și educăm, creăm prin proiectele noastre Resurse Educaționale Deschise, organizăm evenimente de informare și conștientizare a publicului pentru o viitoare societate durabilă.

Despre noi

Centrul de Dezvoltare Arad este o asociație neguvernamentală, înființată pe baza deciziei nr. 7901 de către Judecătoria Arad Arad la 12/11/2013. Temeiul juridic este Ordonanța de Guvern 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Asociația are drept scop sprijinirea dezvoltării regiunii prin organizarea de activități promoționale, consultanță, educație, servicii și evenimente, acces la finanțare și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, cooperare locală, la nivel teritorial regional sau european.

Cu ce ne ocupam

MANAGEMENT DE PROIECT
Accesarea și implementarea proiectelor finanțate prin granturi nationale si ale UE

ORGANIZARE EVENIMENTE ȘI NETWORKING
Conferințe, ateliere, evenimente de brokeraj, întâlniri B2B, zile de informare

EDUCAȚIE ȘI CERCETARE
Formare, recalificare, reorientare Consultanță și transfer tehnologic

STRATEGII DE DEZVOLTARE
Partener activ în evaluarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală și regională


Experienta noastra

Centrul de Dezvoltare Arad, prin membrii săi fondatori are o experiență bogată și importantă în proiecte implementate de peste 20 de ani. Am fost o prezență activă în Comisia Comune dintre România, Bavaria, România, Ungaria sI membrii ai

  • Asociației TII Luxemburg (Transfer Tehnologic)
  • CENTREX (târguri / expoziții)
  • Enterprise Europe Network (asistență pentru IMM-uri)
  • Cordis
  • EACI (Agenția Europeană pentru Inovare și Competitivitate)
Avem experiență în accesarea de granturi, ca lider sau ca partener in proiecte finantate prin fonduri ale Comisiei Europene, Guvernul României, PC7, CIP - Competitivitate și Inovare, Leonardo da Vinci, EASME program, Programul Sud-Estul Europei de Cooperare în Europa de Sud-Est, Cooperarea teritorială europeană - România / Ungaria - CBC HU / RO, Jean Monnet, POS-DRU.

Membrii asociațiilor au o vastă experiență în domeniul transferului de inovație și tehnologii, o bună relație cu domeniul academic și de cercetare, formare continuă (FP7, ACE Phare, HURO Phare , NATO research program, INTERREG III A HU-RO, EUCEN – DGSANCO, IMPACT- POS CCE/CDI, LEONARDO-LMP, LLP, SEE program, Erasmus +)

Scopul nostru

Centrul de Dezvoltare Arad lucrează la trecerea la o nouă fază a dezvoltării regionale și a strategiei "Europa 2020 - orașe, companii, inovare" ale Uniunii Europene, consolidează creșterea economică a orașului Arad - prin investiții ecologice, tehnologii noi orientate, inovare. Deoarece cel mai important avantaj al fiecărei regiuni sunt oamenii, CDA acordă o atenție deosebită dezvoltării resurselor umane. Centrul de resurse contribuie la dezvoltarea abilităților și competențelor cetățenilor și la conștientizarea beneficiilor beneficiilor UE pentru regiune și pentru cetățeni.

Asociația oferă formare, consiliere și reorientare a resurselor umane prin diverse cursuri de formare, recalificare și reorientare. Formările variază de la un grup la altul, pot fi legate de economia inovatoare sau de dezvoltarea abilităților și competențelor de bază dacă este nevoie de acest lucru. CDA sprijină ideea economiei sociale și a mediului prin instruire.

Asociația este un partener activ în evaluarea, dezvoltarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală și regională, transferul de know-how la parteneriatele economice în proiecte durabile care se axează pe exploatarea resurselor regenerabile, responsabilitatea socială și dezvoltarea unei atracții culturale în regiune.

 
Noi nu coalizăm statele, ci unim oamenii

Jean Monnet (1888 – 1979) - arhitectul Unității Europene