Misiune economică R.P. China, întâlniri la Amabasada României și EEN Beijing

IPool
30.09.2016
Misiune economică R.P. China, semnarea Memorandumului de colaborare între CDA și CCPIT Henan
12.10.2016