Finished projects

30.09.2016

IPool

Set de instrumente interactive pentru îmbunătățirea competențelor de bază și competențe cheie ale adulților Proiectul se adresează adulților cu calificare redusă. Aceste grupuri de adulți pot fi considerate ca nefiind în mod curent bine asistați în multe domenii ale vieții doar pentru că, în scopul de a participa pe deplin în lumea de astăzi, este necesar să se poată utiliza și înțelege informațiile care sunt furnizate prin Internet. Lipsa de competențe digitale suficiente limitează serios posibilitățile, în general, și a posibilităților de a învăța, în special. Deficiențele în competențe de bază și competențe cheie ar putea fi eliminate dacă metodele și instrumentele adecvate sunt utilizate, dar problema este că adulții necalificați nu pot beneficia de mai multe instrumente existente non-formale pentru dezvoltarea competențelor lor, deoarece ei nici nu știu despre existența lor sau nu sunt în măsură să le găsească sau să le utilizeze. Prin urmare, Proiectul se adresează oamenilor cu competențe reduse și le dă instrumente (împreună cu instrucțiuni clare cum să le folosească), și care îi va ajuta să găsească alte instrumente și să învețe despre ei și prin ei. http://www.i-pool.eu Brosura Newsletter Ianuarie 2017 Newsletter Mai 2017 Newsletter Martie 2018 Newsletter Septembrie 2018
30.09.2015

EN EntrInnO

Joc online pentru inovație și spirit antreprenorial EntrInnO este un proiect finanțat de UE pentru abordarea nevoii de optimizare a dezvoltării antreprenoriatului și inovării în Europa. Aceasta va spori abilitățile tinerilor cetățeni UE, care reprezintă o populație crucială a unei economii progresive, antreprenoriale și bazate pe piață și societate. Pentru a îndeplinii acest obiectiv, este în curs dezvoltare un joc interactiv on-line, care este accesibil on-line și off-line, precum și adaptabil în diferite contexte. http://entrinno.org Comunicat de presa nr. 1 Comunicat de presa nr. 2 Newsletter nr. 2 Newsletter nr. 3 Newsletter nr. 4 Newsletter nr. 5
29.09.2015

EN SESIL

Stoparea extinderii speciilor invazive de plante în Parcul Natural Lunca Mureşului Obiectivele proiectului SESIL 1. Evaluarea cantitativă şi calitativă a efectelor negative asupra ecosistemelor agro-silvice şi a habitatelor de interes comunitar generate de extinderea speciilor invazive de plante în Parcul Natural Lunca Mureşului 2. Reabiltarea unor agro-ecosisteme din Parcul Natural Lunca Mureşului afectate de extinderea îngrijorătoare a speciilor invazive de plante, în special Amorpha fruticosa 3. Conştientizarea publicului cu privire la efectele negative generate de extinderea speciilor invazive de plante şi practicarea agriculturii intensive, în detrimentul celei durabile http://sesil.eu/ro/home/ Comunicat de presa nr. 1 Comunicat de presa nr. 2
29.01.2015

EN RO-Boost SMEs

Boosting Smart and Inovation-Driven Growth for Romanian SMEs Proiectul Ro-Boost SMEs – “Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian SMEs” este finanţat de Comisia Europeană prin Programul COSME – COS-WP2014-2-1. Principalele obiective pe care le urmăreşte programul sunt: îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM-uri; facilitarea accesului IMM-urilor pe piaţa europeană şi internaţională; promovarea inovării și a spiritului antreprenorial. http://www.eenroboost.ro/ Agenda Bioeco Brokerage event